vineri, 22 aprilie 2022

PISICILE DIN CUIBAR - Oana Catalina Bucur


 

Vis 

 

Când am ajuns în deșert 

i-am spus mamei: „mi-e foame!”. 

Atunci smochinul și-a ridicat brațele până la mine 

și m-a hrănit. 

Când am ajuns în peșterile 

din centrul pământului

 i-am zis tatălui: „mi-e sete!”. 

Atunci soarele m-a îmbrățisat 

și mi-a potolit setea. 

Când am ajuns la sfârșitul lumilor 

i-am zis fratelui meu: „mi-e tare somn!”. 

Și atunci timpul a suflat praf de stele argintat 

peste tot trupul meu. Odihnindu-mă. 

*

Dream

 

When I reached into the desert 

I told mother: “I am hungry!”. 

It was then that the fig-tree lifted 

its braches towards me and fed me. 

 

When I reached into the caves 

at the center of the earth, 

I told my father: “I am thirsty!”. 

It was then that the sun hugged me 

and quenched my thirst. 

 

When I reached up to the worlds’ margin, 

I told my brother” “I am so sleepy!”. 

And then time blew 

silvery star dust 

all over my body. 

 

Putting me to rest.
 

UNU


În fiecare trup 

Sălăşluieşte un sâmbure-rădăcină de măslin. 

 

Eu sunt 

Femeia aceea 

în care respiră 

toate oceanele din Dumnezeu 

... şi 

cu seva tâmplelor mele 

se hrănesc de o eternitate quasarii. 

 

Începutul şi sfârşitul sunt eu, 

frunza de măslin 

neştiută de nimeni, 

căzută într-un albastru 

al palmelor tale stângi, 

hrănită cu alb, 

 

şi simt că Azi, 

prin tine, 

am devenit brusc 

cealaltă Evă

*

ONE


Everybody 

is inhabited by an olive root seed. 

 

I am 

that Woman 

within which all 

God’s oceans breathe

…and 

the quasars have been feeding 

upon the sap of my temples for an eternity. 

 

I am the beginning and the ending, 

the olive leaf 

which no one knows about, 

that fell into the blue 

of your left palms, 

fed on whiteness, 

 

and I feel that Today, 

through you, 

I have suddenly become 

the other Eve.

  

Încheietura mea dreaptă

 

Eram prinsă într-un ochi de apă 

Nu era al meu.  

În el curgeau toate oceanele  

lumilor. 

văzute şi nevăzute. 

 

M-am lăsat prinsă 

ca să spionez 

legile muririi 

facerea pâinii 

unduirea felinelor 

în atac. 

Dar pâinea stă la dospit 

ascunsă 

duminică dimineaţa 

aşa că m-am retras din  

ochiul de apă 

şi m-am ascuns 

în curgerea  

sângelui 

prin venele de la încheietura dreaptă. 

 

Aici tac. Şi sunt sânge.  

Uneori roşu. Rareori alb. 

*

My right joint

 

I was entrapped into a water pool 

It wasn’t mine. 

All the worlds’ oceans 

flowed into it. 

Seen and unseen. 

 

I have allowed myself to fall into the trap 

so that I might spy 

on the laws of dying 

the making of the bread 

the swerving of felines 

when they attack. 

But the bread is sat to grow 

in hinding

on Sunday mornings 

so that I withdrew myself from 

the water pool 

and hid myself 

inside the flowing 

of blood 

through the veins of the right wrist. 

 

This is where I am silent. And I am blood. 

Sometimes red. Seldom white.

  

Pisicile din cuibar

 

Cuvintele mari îmi dau târcoale.

Vor să mi se așeze în poală

dar înainte se apropie așa... tip-til/tip-til

ca niște pisici sătule  

și simandicoase.

 

Ele se ating din mers

 de pulpa piciorului stâng

ca și când eu nu mă prind

că ele își marchează tacit

Teritoriul. 

 

Cuvintele mari nu vin direct  

la tine. 

Nu.  

 

Ele se alintă mai întâi. 

unduitor (carevasăzică).

Vor să te prindă în  

vraja lor

să te cucerească 

să pună stăpânire pe tine

să te facă să crezi  

că 

fără prezența lor în viața ta

tu nu mai ai  

niciun Sens 

*

The cats in the nest


Big words circle round me.

They want to cuddle in my lap

But before they come close like this...tip-toe/ tip-toe

as some satiated 

and pretentious

cats.

 

They rub themsleves while walking against

the shin of my left leg

as if I were unaware of the fact

that they are silently marking

their Area.

 

Big words do not come right

up to you.

No.

 

Initially they cuddle.

windingly (so to speak).

They want to cast their 

spell on you

to win you over,

make you believe

that

without their presence in your life

you no longer have

any Meaning


Volum publicat la Editura EIKON, Bucuresti, 2021

Volume published by EIKON Press, Bucharest, 2021

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu