sâmbătă, 2 aprilie 2022

Frumos ne șade /Suits us right - Stefan Alexandru Ciobanu

                                                                     Sursa imaginii: https://www.citycentremuraltrail.co.uk/murals/muralabout/28


Frumos ne șade vii sau morți pe planeta asta,

învârtiți în jurul soarelui.

Forța centrifugă este cea care stropește pe șevalet în locul nostru,

răzbate piatra sau zgârie hârtia

țipând semnele răcirii noastre.

 

Frumos ne șade scriind, citind sau

ascultând acum aceste rânduri.

 

Frumos ne șade cu zâmbetul pe sponci,

cu vântul sau,

altădată,

cu țărâna vie prin păr

și cu stelele la milioane de ani

depărtare lucind deasupra noastră

vii sau moarte.

 

Frumos ne șade când ne privim în oglindă:

o da!, de ce nu vedem că până și sufletul a făcut burtă?

că lacrima nu mai are loc de obraz?

și inima este sufocată de cuticule?

 

Frumos ne șade din timp în timp,

noaptea mai ales,

în ora lupului,

când ne întoarcem în pat cu tot cu pat,

și tragem pătura peste vertij fără să stingem veioza.

 

*

 

Suits us right dead or alive upon this planet,

circling the sun.

The centrifugal force is what smears the canvas instead of us,

breaks through stone or punctures the paper

yelling the signs of our drifting away.

 

Suits us right to be writing, reading or

listening to these lines.

 

Suits us right barely smiling,

the wind or,

some other time,

the live earth through our hair

and the stars millions of years

away shining above us

dead or alive.

 

Suits us right when we look in the mirror:

oh yeah! why can't we notice how bloated our soul has become?

how the tear is too large for our cheek?

and our heart is choking on cuticles?

 

Suits us right time and again,

especially at night,

within the hour of the wolf,

when we toss in bed and turn with our bed and all,

to be pulling the cover over the dizzy spell without putting out the light.                                                                        Source of image: https://www.citycentremuraltrail.co.uk/murals/muralabout/58

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu