miercuri, 2 ianuarie 2019

Irina lazar - Stări de iarnă/ Winter States

Piața Unirii

Un sandviș la Piața Unirii,
tarabe cu bijuterii
în mulțime, reclame,
argintul vechi
sclipește printre ace de nea.

Nu mai vreau o rochie de supraelastic
neagră
vreau altceva, inima de pe Pluto
dragostea.

*

Union Square


A sandwich in Union Square
jewelry stands
commercials, amidst the crowd,
old silver
gleaming through the iced flakes.

I no longer crave for a black stretch dress
I have another craving, for the heart of Pluto
love itselfPrea mult, prea puțin

ce înseamnă oare, când îți pui ochelarii
să-mi citești poezii, firește, nu ale tale
când îmi aduci aminte de masa din bucătărie
de cercelul meu atârnat pe acolo, pe undeva
ca o capcană de prins vise, tot așa cred că sună cercelul
când bate vântul
când nu sunt eu
drept răspuns ți-am citit și eu o poezie de-a ta
cu voce tare, ciudat, cât de tare răsuna tristețea pe acolo
ciudat, în poezia aia spuneai că o să fii fericit
te-am întrebat, și ești fericit
te-ai fâstâcit, ai spus da
mai târziu ai spus da, nu atunci.

*

Too much, too little

What is the meaning of your putting on spectacles
to read poems for me, obviously, not your own
when you remind me of the kitchen table
where my ear-ring is hanging about
like a dream-catcher, I’m guessing, that’s how the ear-ring sounds
when the wind calls
when I’m not myself
I replied by reading out one of your poems,
strangely, how loud did its sadness resound
strangely, the poem stated that you shall be happy
I inquired, are you happy though
you got flustered, you said yes
later you said yes, not then.Masochism 9

Mă preumblu printre oasele mele,
ca un pitic înamorat
beau vodka la 9 dimineața în amintirea sfintei întâlniri
care ne-a marcat toate zilele
mă ridic, deci, și umblu
prin craniul meu cresc flori
mătăsuri și mărgăritare.

 *

Masochism 9

I’m a-wandering through my bones,
like a besotted dwarf
I’m drinking vodka at 9 a.m. in memory of the holy acquaintance
that has forever marked our callendar
I rise and therefore I walk about
my skull sprouts flowers,
veils and pearls.Source: The Brown Borthers (New York Times)

Strada X

Pe strada x în care nu se găsea nici pic de poezie
o femeie își tatua pe față cenușiul zilnic
își cernea povești de dragoste printre tramvaie cu cai adormea
la umbra unor ferestre murdare
o femeie nu putea să renască decât în nopțile fără lună
pentru că atunci se vedea mai bine pe sine
lipsită de orice zeități și de orice drum
nici pe casele din apropiere nu se zăreau semne
nici bărbații nu se apropiau
pe strada x bântuia haosul unei vieți viitoare
ca o pânză de păianjen ce se țesea încet
din niște coșmaruri nemărturisite
doar acolo, un diavol albastru bătea în tobe,
ridica argintăria până în tavan
dădea dovada unei prezențe neîntrerupte
spărgând farfuriile de pereți, ascultând muzică jazz.


X Street

On X Street there was no sign of poetry
a woman used to tatoo her face with daily gray
she would sieve through her love stories in-between horse-drawn tramways
she went to sleep in the shade of grimed windows
a woman could only be reborn on moonless nights
when she could see herself more clearly
devoid of god-like figures and path-less
no signs from the neigbouring homes
no men would draw near
there was chaos on x street, intimations of a future existence,
like a slowly spinning cobweb
out of some unavowed nightmares
it was only there a blue devil would strike the drums,
lifting the silverware towards the ceiling
proving to be forever present
smashing the crockery against the walls, listening to jazz music.Source: Jean Wright


Geometria gheţii

M-am întâlnit astăzi cu o fostă colegă de liceu
S-a îngrăşat, avea părul vopsit în roşu
Eu alunecam pe zăpadă, privind la ea,
mi-am dat seama că sunt extrem de singură
eu aveam părul negru şi doar haina extrem de roşie
mai rămăsese din mine
în rest, eram singură
am vorbit, cu gesturi mecanice
m-am îndepărtat, întâmplător
era chiar în zona în care mai veneai şi tu
din când în când ca să închiriezi iluzii
Trecătorii treceau pe roşu,
nimeni nu respecta geometria gheţii,
nimeni nu mai auzise de nimeni şi
dintr-o dată
mi s-a părut că sunt extrem de singură,
chiar am strigat în gândul meu,
tu te uitai la catedrale
şi nimeni, nimeni, nu mai auzise de mine
în afară de fosta colegă de liceu
dar ea între timp plecase.

*

Ice Geometry

Today I met an ex-highschool mate
She has grown fat, her hair was died red
I was gliding on the snow, watching her,
I realized how extremely lonely I was
my hair was black and my red-hot coat was
all that was left of me
everything else about me was alone
we spoke, with mechanichal gestures
and I wandered away randomly
it was the very area where you would come
sometimes for renting an illusion
The passers-by would jaywalk,
no one abided by the ice geometry,
no one had heard of anyone and
all of a sudden
I felt exetremely lonely
I even cried out on the inside,
you kept looking at cathedrals
and nobody, no one, had ever heard of me
except for my ex school mate
but meanwhile she had left.

Zile de ianuarie

limonadă fără lămâie sau
mai degrabă vodcă fără alcool

în vis haina mea roșie aruncată din taxi
și rânjetul șoferului
pierdusem ceva ireparabil
sau uitasem numărul de înmatriculare al mașinii
nici nu mai știu.

*

January Diary

lime-less lemonade or
rather non alchoholic vodka

in dreams my red coat hurled out of the cab
and the driver’s sneer
I had lost something forever
or had forgotten the number on the license plate
I can hardly remember what it was.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu