duminică, 31 martie 2019

Nervuri (Ada Carol)
Dis de dimineaţă

Ȋn prag de primăvară, frăgezimea salciei
mi-a amintit un jurământ.
M-am simţit ca un logodnic rătăcitor,
îndepărtat fără speranţă
de părul arămiu al iubitei.
Prin suflet mi s-au perindat atunci
imagini cu sufletul meu. El aici, eu acolo.
Parfumul i se risipeşte–n vânt…
Şi dintr-o dată m-am temut grozav,
crezând că nu voi mai putea atinge
pletele verzi ale dorului, ridicate zburdalnic
pe grumazul arborilor.

Early morning

So near spring. The willow’s frailty
Reminds me of an oath.
I felt like a roaming lover,
hopelessly banished
from his sweatheart’s copper locks.
There passed through my soul
Images of my soul. She was there, I was here.
Perfume scattered by the wind …
And suddenly, I shuddered with fear
Believing I would never get to touch again
The green leaves of my desire, playfully swirling
Up the long-necked trees.

*

Zâmbesc. Nu contează de ce

Ȋmi place vremea mohorâtă
De început de primăvară.
E o durere în aer, în cruzimea mugurilor,
Animalele sunt somnolente…
Eu însămi, deşi abia mă dezmorţesc,
Peste puţin voi fi trează!
Ştiu că voi ajunge acolo,
În curând şi fără oprelişti,
Voi poposi din nou în locul acela
Chiar dacă nu ştiu precis când.
Ȋn mine va cânta Esenin
Despre luna pribeagă şi căţele
Văduvite de pui,
Despre sănii cu clopoţei
Împinse de ninsoare.
Ȋmi plac tare mult toate acestea,
Dar poate va trebui
Să trec prin moarte ca să le am pe toate.
Şi ce dacă, frate Serghei? Tu cum te-ai dus într-acolo…
Iar moartea, oricât de cumplită,
E doar un moment ruşinat
În faţa eternităţii.

I’m smiling. No matter why

I love the dreary weather
In early spring.
There’s pain in the air, in the frail buds,
The beasts are drowsy…
Myself, I’m just stirring,
Though in a little while I’ll be awake!
I know I will get back there,
Soon and without hindrances,
I will stop briefly in that place
Even if I do not know exactly when.
Esenin will be singing inside of me
About the roving moon and bitches
Separated from their pups,
About jingle-bell sleighs
Driven by the falling snow.
I love all these dearly
But maybe I will have to
Go through death in order to have them all.
So what, brother Serghei? Look how you’ve gone that way…
Afterall death, no matter how terrible,
Stands shamefacedly
In front of eternity.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu