sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Florin Dochia Songs for Inanna/ Cantece pentru InannaSong for Inanna, 2

the light had frozen on your face,
you were a steamed mirror
before my burning mouth.

a mere breath – the flame
beyond the fog-drowned surface.

alone you shall engage the world,
as if lighting a cigarette
at the shuttered gable,
after a whole night lost
between one errand and another,
one morning’s sweat,
the dissipation and the disappointment
imprinted in the soft skin of the fruitful womb.

I had slammed the door shut for good,
our paths shall not cross each other again,
the last boatman is long lost in the storm
and my bones shall be resting

on the shore across the sea.

*

Cântec pentru Inanna, 2

îngheţase pe faţa ta lumina,
oglindă aburită erai
înaintea gurii mele fierbinţi.

doar o respiraţie - flacăra
din spatele suprafeţei înecate în ceaţă.
  
singură vei începe lumea,
ca şi cum ai aprinde o ţigară
la fereastra oarbă a mansardei,
după o noapte întreagă pierdută
între o rătăcire şi o altă rătăcire,
cu sudoarea unei dimineţi,
a unei epuizări, a unei dezamăgiri
întipărită în pielea moale a pântecului roditor.

trântisem uşa pentru totdeauna,
drumurile noastre nu se vor mai încrucişa,
ultimul barcagiu a pierit demult în furtună,
oasele mele se vor odihni
pe malul celălalt al mării.
Song for Inanna, 3

your thighs are hiding a wild beast,
which the hounds are still chasing
tracing its musky odour in the woods,
clad in your burning flesh,
you shelter and nourish its obstinacy
out of your greater mercy.

he rewards you with his gift,
with his errant seed
out of which dragonflies errupt
to fill up the air
breath in breath out
knotted into one another before setting themselves free
from the eggshell to embrace the flight.

your body folds alongside its vaulting
underneath the blue sky,
like a sheet of linen which the wind stole from a hill top,
as if divided by seven,
night after night,
moist as the dew of a holy morning
in april.

*

Cântec pentru Inanna, 3

coapsele tale ascund un animal sălbatic,
ogarii încă aleargă în păduri
urmând aromele-i de mosc,
îl îmbraci în carnea-ţi fierbinte,
îl aperi şi-i hrăneşti înverşunarea
din prea mare mila ta.

el te răsplăteşte cu darul lui,
cu sămânţa lui călătoare
din care se stârnesc libelulele
şi umplu aerul
respiraţie cu respiraţie
înnodate înainte de a se elibera
de coaja oului şi a îmbrăţişa zborul.

trupul tău se pliază după voltele
pe care le face sub cerul albastru,
ca un cearşaf furat de vânt de pe culme,
ca o împărţire la şapte,
noapte de noapte,
umedă ca iarba de roua unei sfinte dimineţi
de aprilie.Song for Inanna, 4

your scream like an aerodynamic tunnel
wherein I chase after tulip bulbs
until they turn to butterflies and unbolt
the iron gates of a barely-audible music.

your scream is the bomb with an ecstatic effect
out of which burst splinters of solid air and
delve into my arteries as if some
underground channels were filled with amniotic liquid
and huddled through by electric rat-people.

your scream certifies the big bang theory
which engenders one universe after another and
these pierce you one by one, as you hold inside
an olimpus with gods that have taken refuge
from battles of the alcove,

you hold the promise of a pedestrian paradise,
you hold the latency of a barefooted light
that will explode within my hungy heart
from my former bird-self nothing will remain
nothing else but its flight.

*

Cântec pentru Inanna, 4

ţipătul tău ca un tunel aerodinamic
în care antrenez bulbi de lalele
până se fac fluturi şi desferecă
porţile de carne ale unei muzici abia auzite.

ţipătul tău e bomba cu efect extaziant
din care izbucnesc cioburi de aer solid şi
mi se strecoară în artere ca în nişte
canale subterane pline cu lichid amniotic
şi cutreierate de şobolanoizi electrici.

ţipătul tău întăreşte ideea unui big bang
din care ies universuri după universuri şi
te pătrund rând pe rând, ai în tine
un olimp de zei refugiaţi
din pricina unor războaie de alcov,

ai în tine promisiunea unui paradis pedestru,
ai în tine latenţa unei lumini în picioarele goale,
ea o să explodeze în inima mea flămândă
şi din pasărea care am fost va să rămână
nimic altceva decât zborul.Song for Inanna, 6

you arise in white, brimming with desire,
I dispel your fogs, I unchain your dream,
you deck our surroundings in holly attire,
you are full of glory, I am one of your kin.
 
here am I fingering playful burning peaches –
you have hid with care heaven in their den  –
no one will be paying me thirty silver pieces
to ransom my guilt and accept my ban.

you shroud me in terror, you rip me apart,
teacher of my darkness, preach about the pain,
secretly adore me, hate and lie to me,
you’re the falling sword and I am the slain.

*

Cântec pentru Inanna, 6

vii la mine albă, plină de dorinţi,
te dezbrac de ceţuri, îţi desferec visul,
pui în jurul nostru aure de sfinţi,
eşti lumină toată, parc-aş fi promisul.

prind în palme jocul piersicii fierbinţi -
ai ascuns cu grijă-n sâmburi paradisul -
nimeni nu-mi va da treizeci de arginţi
ca să-mi cumpăr vina şi să fiu proscrisul.

mă înfăşori în spaimă, mă sfâşii în dinţi,
mă înveţi ce-nseamnă bezna şi abisul,
mă iubeşti în taină, mă urăşti, mă minţi,
eşti mereu călăul şi eu sunt ucisul.

Din Volumul Cantece pentru Inanna/ Songs for Inanna de Florin Dochia (Fundatia Culturala Libra, 2016). English version by Adriana Bulz, drawings by Daniela Randasu.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu