marți, 3 mai 2016

VENICE - A MASQUE IN AUTUMN / VENETIA - BAL MASCAT DE TOAMNA (Mike Bannister, U.K.)

She is a dream portrayed in water-light,
bride and lover, desirous, magnificent with age;
her towers and palaces seeming to melt away
in the seductive, many-coloured sea. 

Harlequinade: motley of craft, curved moons
in burnished cherry-wood, an
d rakish dories,
fleet rowers from an Arabian frieze, leaning 
forward,  dripping with mist and thrown spray.

Ashore, the pressing crowd, a jostle of traders,
souls contingent on the sea, somehow charged
with the imminence of landfall, or a putting out,
Argonauts, alert, counting on the flood. 

Sure, all the gods of light and fire are here
content to forget at last,  and to forgive, while
Peace, beyond the treasure of a thousand kings
flits in and out, disguised as Columbine.

Note: First published in 'Pocahontas in Ludgate' 2007. Text translated for Contemporary Literary Horizon 4 (36) / July-August 2013;

*

Ea-i vis în ape de lumină zugrăvit,
Mireasă şi iubită nesătulă, prin vârsta ei măreaţă,
Cu turnuri şi palatele topite parcă
în marea chemătoare de culori.

Mascaradă: amestec de făureli, luni sculptate
în lemn lăcuit de cireş şi aurite mogâldeţe,
vâslaşi voinici din frescele arabe, aplecaţi
pe brânci asudând prin ceaţa înspumată.

La ţărm, mulţimea înfloreşte, se zbenguie negustorii,
Suflete legate de mare şi parcă vinovate
De iminineţa prăbuşirii, sau a stingerii,
Argonauţi alerţi, se bizuie pe noian.

Desigur, zeii toţi – foc şi lumină – s-au adunat aici,
sunt bucuroşi să uite în sfârşit, să ierte în timp ce
Pacea, dincolo de comorile regilor puzderii,
îşi foşneşte lin intrările şi ieşirile,
mascată în Columbină.

Nota: Initial publicata in 'Pocahontas in Ludgate' 2007. Text tradus pentru Orizont Literar Contemporan 4 (36) / Iulie-august 2013;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu