luni, 15 ianuarie 2024

Adrian Ciocioman - Sinucidere în oglindă 2/2 (2021)

Victor Nizovtsev- Harlequin on a Swing


TROC 

Ne vindem dogmelor,
le dăm ochiul pentru o promisiune
mâna pentru siguranța 
zilei de mâine 
și vrerea 
pentru promisiunea unei vreri. 


BARTER

We sell out into the dogmas 
our eye for a promise 
our hand in exchange 
for tomorrow’s assurance 
and our will 
for the promise of a will. 


V. Nizovtsev - Harlequin with Lock and KeyMONOTONIE

Același eu pierdut
în păduri nesfârșite 
același ochi văzut 
în oglinzi neclintite 
și-aceleasi voci 
pierdute-n unghere, 
același plin 
căzut în goluri stinghere. 


MONOTONY

The same ego 
wandering into endless woods 
the same eye 
reflected by unflinching mirrors 
and the same voices 
lost in nooks, 
that same fullness 
collapsing into lonely crannies. 


V.Nizovtsev - Candlelight


PENTRU UN SOMN LUNG 

Într-o zi 
nu te vei mai gândi 
la toate astea, 
obosit te vei întinde 
și vei dormi. 

Cuprins de succes
sau de ratare, 
vei fi prea obosit 
să te gândești la tot ce te gândești acum. 

Îți vei găsi somnul pribeag, 
poate chiar zâmbetul, 
îți vei regăsi puterea 
de-a fi tu însuți 
neputând să mai fi altceva, 
obosit poate 
sau poate doar scârbit. 

Vei regăsi plăcerea 
de a nu face nimic, 
de a nu crede-n nimic, 
de-a nu mai rătăci 
prin beznă 
după fantome 
care te-au părăsit 
demult. 

Într-o zi 
vei accepta renunțarea 
și te vei întinde 
pentru un somn lung 
și vei visa 
la tot ce faci acum. 

 * 

FOR A LONG SLUMBER 

One day 
you will no longer be pondering 
on all of these, 
tired you will lie down and sleep. 

Engulfed by success 
or by failure, 
you shall be too tired 
to ponder on all this. 

You will get back your roving sleep, 
alongside your smile maybe, 
you will regain the strength 
of being yourself 
unable of being otherwise, 

tired maybe 
or just dismayed. 

You shall regain the pleasure 
of nothing-doing, 
of believing in nothing, 
of no longer roaming 
through the darkness 
in pursuit of ghosts 
that have abandoned you
long ago. 

One day 
you will consent to giving up 
and lie yourself down 
for a long slumber 
and you shall dream 
of all that you are doing now. 


V. Nizovtsev - Mermaid Curves


INEVITABIL 

Mă pot răsfrânge,
prin atingeri moi 
peste gândurile tale. 

Mă pot închina,
cu mâna stângă,
la cuvinte 
ce zburdă 
prin așternuturi. 

Te pot privi,
până-n amurg, 
cum strigi după mine, 
cum te-ntinzi după atingeri 
infime. 

Dar nu pot sustrage 
din sânul tău stâng 
concepte 
menite 
să oprească 
pământul 
ce-aleargă spre mine. 
 

INEVITABLE 

I can overshadow 
 your thoughts 
by soft caresses. 
 
I can cross myself 
with my left hand 
against words 
sauntering through the sheets. 

I can watch you until sundown 
as you cry for me, 
as you reach out 
for minute 
caresses. 

But I cannot subtract 
from your left breast 
such concepts 
meant 
to stop 
the earth 
from rushing towards me.


Victor Nizovtsev - Memory

p


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu